Deli vsebino s prijatelji!

Kaj je dobro vedeti o zemljiški knjigi (ZK)?

Zemljiška knjiga je javna knjiga, namenjena vpisu in javni objavi podatkov o pravicah na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. ZK vodi zemljiškoknjižno sodišče, ki se nahaja na vsakem Okrajnem sodišču. Vpogled v ZK je javen in je dostopen na portalu e-sodstvo. Za dostop in vpogled vanjo se morate samo brezplačno registrirati.

Zemljiška knjiga je sestavljena iz glavne knjige in zbirke listin.

V glavno knjigo se vpisujejo pravice na nepremičninah:

  • stvarne pravice: lastninska pravica, zastavna pravica, služnost, stvarno breme in stavbna pravica ter
  • nekatere obligacijske pravice: pravica prepovedi odtujitve oz. obremenitve; zakupna in najemna pravica; predkupna oz. odkupna pravica; posebna pravica uporabe javnega dobra in druge pravice, katere določa zakon)
  • ter pravna dejstva v zvezi z nepremičninami (osebna stanja imetnika, vložitev tožbe, izvršbe,…).

V zbirki listin pa se nahajajo listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno knjigo (npr. prodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, sodba sodišča,…) ter sklep o dovolitvi vpisa.

Torej, za glavno knjigo velja absolutna javnost – vsi vpisi v ZK so javni in jih lahko vsak pregleduje, prepisuje ali izpisuje. Medtem ko za zbirko listin velja relativna javnost, kar pomeni, da prepis listine iz zbirke listin lahko zahteva vsakdo, ki izkaže upravičen interes (ekonomski, družinski, itd). Podati morate pisno zahtevo o kateri odloča sodnik. Če sodnik odloči, da izkazujete upravičen interes, vam sodišče proti plačilu (taksa) izpiše listino.

zemljiska-knjiga-primer

Primer vloge za izdajo prepisa listine iz zbirke listin iz Okrajnega sodišča v Sežani. Če pa želite vedeti kako ravnati, če imate neurejeno lastništvo v zemljiški knjigi, pa si preberite članek tukaj.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE