Deli vsebino s prijatelji!

Nimam dokumentacije za hišo, ki je bila zgrajena pred 31.12.1967

Ste se že srečali s tem izzivom? Ste dobili od staršev staro, ampak vzdrževano hiško? Sedaj pa bi jo obnovili, pa ni nikjer nobene dokumentacije? Tudi sama sem bila že večkrat postavljena v ta položaj, saj sva se z možem spravila obnavljati staro hišo, nikjer pa ni bilo nobene dokumentacije.

Če imate objekt, ki je bil zgrajen pred 31.12.1967 in ste na njem izvajali samo vzdrževalna dela (menjava oken, menjava kritine, drugo vzdrževanje objekta..) ter niste spreminjali konstrukcije, dozidave ali kakšne koli druge spremembe, ki vplivajo na povečanje ali zmanjšanje objekta, se na Upravni enoti poda vloga za izdajo odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1. To ureja 118. člen trenutnega Gradbenega zakona. Vendar opozarjam, da je bil decembra 2021 sprejet nov Gradbeni zakon (GZ 1), ki se bo začel uporabljati s 01.06.2022 in vam takrat napišem, ali so kakšne spremembe glede slednjega.

Torej, po trenutni zakonodaji, lahko zahtevo za izdajo odločbe poda lastnik ali etažni lastnik. Pogoji za pridobitev odločbe o domnevi so:

  • objekt mora biti zgrajen pred 31.12.1967 in poslovni prostori v njih,
  • objekt je bil z dnem uveljavitve ZGO-1 v uporabi (1.1.2003),
  • se objektu namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila,
  • so zemljišča, na katerih je objekt zgrajen, na predpisan način evidentirana v zemljiškem katastru (preveriti na Geodetski upravi).

Predložiti morate dokazila, da objekt izpolnjuje navedene pogoje (letalske posnetke Geodetskega zavoda Ljubljana, priče (2x, ki so bile takrat stare najmanj 15let), listine, fotografije,..).

Stroški pri tem postopku so minimalni. Na UE se plača samo taksa. Če vas pa zanima kako legalizirati starejši objekt, pa si preberite tukaj.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE