Deli vsebino s prijatelji!

Predkupni upravičenci

P

ri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, je potrebno upoštevati Zakon o kmetijskih zemljiščih, ki posebej predpisuje postopek prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč ter vse predkupne upravičence. Predkupno pravico lahko predkupni upravičenci uveljavljajo po naslednjem vrstnem redu:

  • solastnik;
  • kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki je naprodaj;
  • zakupnik zemljišča, ki je naprodaj;
  • drug kmet;
  • kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske oziroma gozdarske dejavnosti;
  • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za Republiko Slovenijo.

Ob enakih pogojih se med kmeti, uvrščenimi na isto mesto, pravica do nakupa določi po naslednjem vrstnem redu:

  • kmet, ki mu kmetijska dejavnost pomeni edino ali glavno dejavnost;
  • kmet, ki zemljišče sam obdeluje;
  • kmet, ki ga določi prodajalec, razen v primeru, ko gre za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, ki je stvarno premoženje države in mora prodajalec določiti kmeta na podlagi metode javne dražbe.

Kmetijska dejavnost se šteje za edino in glavno dejavnost, če pridelki oziroma sredstva, pridobljena iz te dejavnosti, pomenijo tej osebi poglavitni vir za preživljanje.

Če nihče od predkupnih upravičencev ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda kmetijsko zemljišče vsakomur, ki je sprejel ponudbo pravočasno.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE