Deli vsebino s prijatelji!

Kakšen je postopek prodaje kmetijskega zemljišča?

Lastnik, ki želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo mora za postopek prodaje upoštevati Zakon o kmetijskih zemljiščih. Pri prodaji takšnega zemljišča lahko prodajalec proda le cel lastninski ali solastninski delež kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije. Torej se lastništvo na kmetijski parceli ne sme deliti na manjše lastniške dele.

Pregled evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč lahko posameznik preveri tudi preko Javnega pregledovalnika GERK/RABA.

Lastnik, ki namerava takšno zemljišče mora ponudbo za prodajo predložiti upravni enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija leži.

Ponudba mora vsebovati:

  • osebne podatke prodajalca,
  • podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu oz. kmetiji,
  • ceno,
  • druge prodajne pogoje.

Upravna enota mora ponudbo nemudoma objaviti na oglasni deski in na enotnem portalu e-Uprava. Po novih spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, mora biti ponudba objavljena na oglasni deski in na državnem portalu e-Uprave 15 dni. Rok za sprejem ponudbe je prav tako15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski upravne enote. Če v tem času nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, ponudbo ponoviti.

Kdor želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti ali neposredno vloži na upravni enoti.

Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, poda vlogo za odobritev pravnega posla na upravni enoti. Vloga za odobritev pravnega posla se vloži najpozneje v 30 dneh po preteku roka za sprejem ponudb. Vlogi je treba priložiti sklenjeno pogodbo o pravnem poslu, razen v primeru kupne pogodbe, če ta še ni sklenjena v pisni obliki.

Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z odločbo.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE