Deli vsebino s prijatelji!

V zemljiški knjigi je druga oseba lastnik moje nepremičnine

Ste že naleteli na prodajalca, ki vam garantira, da boste ob podpisu kupoprodajne pogodbe zagotovo postali lastnik? Pazite, saj velja temeljno načelo zaupanja v zemljiško knjigo. To pomeni:

Tisti, ki v pravnem prometu pošteno ravna in se zanese na podatke o pravicah, ki so vpisani v zemljiški knjigi, zaradi tega ne more trpeti škodljivih posledic.

Tisti, ki izpolni pogoje za vpis pravice oziroma pravnega dejstva v zemljiško knjigo v svojo korist in tega vpisa ne predlaga, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve. Enostavno povedano to pomeni – kar je vpisano, to velja. In če nekdo ni poskrbel za svoj vpis, je za to odgovoren sam.

Na trgu imamo še vedno veliko (predvsem starejših) nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo. Te predstavljajo problem tako za kupca, kot tudi za lastnika nepremičnine. Potrebno je pregledati zakaj se vpis v ZK ni opravil in ali ima lastnik sploh pravico do vpisa. Vpisi v ZK so dovoljeni le v korist osebe, v katere korist učinkuje listina, ki je podlaga za vpis (npr. prodajna pogodba učinkuje v korist kupca, darilna pogodba učinkuje le v korist prejemnika darila, itd).

Če imamo več zaporednih prenosov lastninske pravice, se mora priložiti verigo vseh listin, da se lahko opravi vpis v ZK. Torej če pogledamo primer:

Oseba X (je vpisana v ZK) -> podari osebi Y -> proda osebi Z -> deduje oseba A

Če želi oseba A vpisati svojo lastninsko pravico v zemljiško knjigo, mora priložiti verigo vseh listin od osebe X (ki je trenutno vpisana) do osebe A (torej: darilna pogodba X-Y, kupoprodajna pogodba Y-Z, sklep o dedovanju Z-A). Temu pravimo načelo pravnega prednika.

Če vas zanima kaj več o lastništvu nepremičnine pa si preberite tukaj.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE