Deli vsebino s prijatelji!

Kdaj in na kakšen način pridobim lastninsko pravico na nepremičnini?

Najprej pojasnimo kaj sploh je lastninska pravica (LP). LP je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja lahko določi samo zakon. Ne more biti vezana na rok in pogoj, razen če tako določa zakon.

Lastninska pravica se pridobi na podlagi:

  • pravnega posla (npr. prodajna pogodba),
  • dedovanja,
  • zakona in
  • odločbe državnega organa

ter vpisa v ZK.

Lastninsko pravico oseba pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo. Za pravno pridobitev lastninske pravice ni dovolj, da kupec razpolaga s kupoprodajno pogodbo (tudi če je overjena), ampak mora vložiti tudi ustrezni predlog za vpis te pravice v zemljiško knjigo. To velja za vse stvarne pravice.

Po sklenitvi in podpisu pogodbe o pridobitvi lastninske (ali druge stvarne) pravice, mora prodajalec kupcu izročiti tudi overjeno zemljiškoknjižno dovolilo. Zemljiškoknjižno dovolilo je lahko tudi sestavni del kupoprodajne ali druge pogodbe, vendar mora biti v tem delu podpis prodajalca na kupoprodajni pogodbi overjen.

Overitev zemljiškoknjižnega dovolila opravi notar, pred samo overitvijo pa mora stranka pridobiti še potrdilo o plačilu davka.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE