Deli vsebino s prijatelji!

Predpogodba

Do tega vprašanja sem prišla, ko me je prijateljica prosila naj ji pomagam in svetujem, kako naj se zavaruje, da bo prodajalec res njej prodal hišo, ker pa sam od nje želi, da mora vse stroške urejanja parcele (vpis v kataster stavb, pridobitev uporabnega dovoljenja, legalizacija dozidave obstoječega objekta,…) nositi sama. Seveda se je ustrašila, saj je to kar nekaj stroškov, ki so povezani z nakupom.

Predpogodba za nakup nepremičnine je pogodba, s katero se prevzame obveznost, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba.

Predpogodba mora poleg splošnih predpostavk za veljavnost pogodbe vsebovati tudi vse bistvene elemente glavne pogodbe (predvsem predmet prodaje in znesek kupnine). Če je za sklenitev glavne pogodbe predpisana posebna oblika, mora biti predpogodba sklenjena v enaki obliki.

Ob sklenitvi predpogodbe za nakup nepremičnine, stranki določita rok za sklenitev glavne pogodbe. Rok za sklenitev glavne pogodbe je šest mesecev od kar je bila določena sklenitev glavne pogodbe v predpogodbi, sicer ta zastara.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE