Deli vsebino s prijatelji!

Kakšna je razlika med etažno lastnino, skupno lastnino in solastnino?

Če vas danes vprašam kaj je razlika med etažno lastnino, skupno lastnino in solastnino, bi vedeli? Tisti, ki živite v bloku najbrž ja. Opažam pa, da ljudje, ki živijo na podeželju slabo ločijo razlike.

Stvarnopravni zakonik pravi, da je etažna lastnina, lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov. Najpogostejši posamezni del zgradbe, ki se nahaja v večstanovanjskih objektih, je stanovanje.

Pod solastnino pa v takem primeru spadajo individualno odmerjeni prostori, kot so recimo hodnik, stopnišče, streha ipd. Med solastnino spada tudi zemljišče, na katerem večstanovanjska zgradba stoji. Skupni deli zgradbe so tako namenjeni vsem etažnim lastnikom in jih lahko uporabljajo vsi. Pri čemer je pomembno izpostaviti, da se solastnini na skupnih delih ni mogoče odpovedati, prav tako solastnine ni mogoče deliti.

Torej, solastnina je, ko ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari (solastniki), če je delež vsakega izmed njih določen v sorazmerju s celoto.

Če solastniški deleži niso določeni, se domneva, da so enaki. Torej deleži so v naprej znani. To lahko vidite npr. pri zemljiškoknjižnem izpisu (npr. lastnik ½ mož in lastnik ½ žena).

Kaj pa je skupna lastnina? Več oseb ima lahko na nerazdeljeni stvari skupno lastnino (skupni lastniki), kadar njihovi deleži niso vnaprej določeni.

Skupni lastniki skupno uporabljajo stvar in z njo razpolagajo ter solidarno odgovarjajo za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s skupno stvarjo. Najbolj tipična primera skupne lastnine pri večstanovanjskih objektih sta: fasada na bloku, ograja pred blokom.

Pošljite mi email

Z veseljem vam svetujem!

Zaupajte mi svoj izziv

info@rhea-nepremicnine.si
Pošlji

Lahko se slišiva

Z veseljem vam pomagam!

Zaupajte mi svoj izziv

+386 41 790 077
Pokliči
RHEA STORITVE